Jan 19, 2011

Hijab Raja Zulqarnain – Sebuah Novel (3)

Sebulan yang lalu.....

“Tuan-tuan dan cikpuan-cikpuan, saya ingin memberikan tugas penting kepada kamu semua, iaitu menyiapkan kertas projek yang membawa markah yang besar terhadap keperluan pengijazahan. Subjek utama ialah mencari sosok dalam sejarah dan huraikan apa yang telah dia berikan kepada dunia, sama ada dunia Islam ataupun kemanusiaan sejagat. Kamu semua bebas mencari apa sahaja sumber rujukan,” kata Dr. Mohamed di akhir sesi kuliahnya.
Sesi kuliah tersebut merupakan kelas terakhir untuk semester ini bagi subjek di bawah kelolaannya.

Dr. Mohamed mengatakan seterusnya, “Tajuk-tajuk yang dipilih mestilah dikemukakan kepada saya selewat-lewatnya dua minggu dari sekarang. Tuan-tuan dan cikpuan-cikpuan boleh memberitahu saya sosok sejarah yang dipilih melalui emel ataupun melalui rangkaian intranet jabatan sejarah. Selepas kamu semua memilih sosok sejarah tersebut, saya bagi tempoh dua minggu lagi untuk membuat perubahan pilihan. Selepas tempoh itu, saya tidak membenarkan sebarang pertukaran lagi. Kamu semua faham?”


“Dr. Mohamed, bolehkah kami memilih sosok yang sama?” tanya salah sorang pelajar.

“Ya, boleh. Tetapi setiap dari kamu mesti menghantar kertas projek secara berasingan. Ini kerja individu. Dalam pada itu, sebarang kesimpulan boleh sahaja sama, tetapi susunan dan kaedah penyampaian mesti berbeza. Sekiranya ada kesamaan dalam segenap segi, sehinggakan ayat demi ayat, perenggan demi perenggan, tidak boleh tidak pastinya ada unsur-unsur plagiat dan peniruan. Jika ini terjadi maka saya tidak teragak-agak akan memberikan markah yang sangat rendah ataupun pelajar tersebut mesti mengulangi semula keseluruhan proses di semester hadapan.” Dr. Mohamed menjelaskannya dengan raut muka yang serius.

“Huh! Serius benar muka Dr. Mohamed itu, Nal,” bisik Zamri sambil membongkok sedikit menghampiri Zainal yang berada di satu barisan di hadapannya dalam dewan kuliah. Zainal hanya tersenyum.

--- Akan bersambung.

Sebelumnya:
Hijab Raja Zulqarnain – Sebuah Novel (1)

Hijab Raja Zulqarnain – Sebuah Novel (2)

** Hakcipta Terpelihara 2011 Web Sutera. Plagiat adalah haram hukumnya dalam agama Islam.

0 comments: