May 7, 2011

Alexander Agung: Permulaan (5)

Dalam Kitab Cahaya Bersinar berkulit kambing gunung……

Ini adalah kebiasaan budaya tertentu sejarawan Yunani untuk menjelaskan perihal perkara asing, sudut kepercayaan mereka, cara dan kebiasaan dari perspektif etnosentris. Mereka melihatnya dari sebuah lensa Greek Yunani pagan.

Seumpama tuhan Krisha penganut Hindu yang digambarkan oleh sejarawan Yunani sebagai Heraklius tuhan Greek yang disembah penganut Hindu atau bahawa orang pagan Mesir menyembah dewa Zeus, Apollo dan Ammon.

Anak-cucu manusia sekalian, ketahuilah bahawa sehingga ada kemungkinan bahawa ketika Alexander menyembah satu Tuhan, atau ketika dia menggambarkan nama dan sifat yang berbeza, atau ditawarkan penyembelihan binatang kepadaNya, para sejarawan Yunani menggambarkan bahawa seolah-olah dia menyembah Zeus atau Heraklius atau Ammon.

Ayah Alexander, Raja Philip, mengajikan tutor untuk mengajar anaknya. Di antara guru-gurunya adalah Aristotle ahli falsafah Yunani yang mengajarkan Alexander banyak tentang falsafah, kebudayaan Yunani dan ilmu pengetahuan.

Selama pemerintahannya sebagai Raja Macedonia, Alexander menakluk sebahagian dari apa yang kemudiannya diperikan sebagai dunia bertamadun. Dia ingin mencipta sebuah negara raja dunia. Pertama mengalahkan pemberontak negara kota Yunani. Alexander kemudian melanjutkan pengembaraan menyerang Empayar Parsi di Asia Kecil dan Mesir. Keinginannya adalah untuk mendalami budaya tempatan di daerah takluknya, hidup berdampingan dengan idea-idea Tuhan yang Esa dan budaya yang dia bawa bersamanya.

Fasa 1, Bahagian ke-33, halaman 95.

--- Akan bersambung.

Sebelumnya: Alexander Agung: Permulaan (1)
Alexander Agung: Permulaan (2)

Alexander Agung: Permulaan (3)

Alexander Agung: Kitab Cahaya Bersinar berkulit Kambing Gunung (1)
Alexander Agung: Permulaan (4)

*** Hakcipta Terpelihara 2011 Web Sutera. Plagiat adalah haram hukumnya dalam agama Islam.

0 comments: